Colminey

Get email notifications on new posts:

Loading
מילון מושגים מעולם ההלוואות
13/05/2019
מילון מושגים מעולם ההלוואות
החלק השלישי, האחרון והמעשי ביותר בסדרת המבוא שלי להשקעה בהלוואות

בין אם אתם חדשים בעולם מימון ההלוואות, מבולבלים לגבי הטרמינולוגיה, או סתם לא מכירים את התרגום האנגלי לחלק מהמונחים – הפוסט הזה נועד לספק לכם בהירות. אשתדל להסביר הכל במילים פשוטות, החל ממונחים כלליים מעולם ההלוואות, ועד למונחים שמשמשים ספציפית באתרים למימון הלוואות (הלואות חברתיות / P2P). שימו לב שאתרים שונים משתמשים במונחים שונים מעט, אבל העקרונות זהים. בואו נתחיל!

סוג/מטרת ההלוואה – Loan Type

אתרים שונים מציעים סוגי הלוואה שונים, ביניהם: הלוואות אישיות* (“הלוואה לכל מטרה”), הלוואות רכב, הלוואות עסקיות, הלוואות נדל”ן, ופקטורינג לחשבוניות**.

*בחו”ל יש מונח נוסף להלוואות אישיות קצרות-טווח (עד חודש) שנועדו להחזיק את הלווה “עם הראש מעל המים” עד תלוש המשכורת הבא: Payday loans.

**(פקטורינג היא הלוואה עסקית שניתנת אל מול חשבונית, כלומר ההלוואה תוחזר מהסכום הצפוי להיכנס לעסק כשהחשבונית תשולם, ולכן נחשבת הלוואה בסיכון נמוך.)

לווה – Borrower

האדם או העסק שלוקח הלוואה.

מלווה – Lender

האדם או העסק שמעניק ההלוואה.

בעברית נוטים להתבלבל בין הצורה הפעילה והסבילה של הפעלים “לווה” ו”שכר”. בתור מי שמתעסקים בהלוואות ובנדל”ן, בואו אנחנו נשתמש במלים נכון:
יוסי לווה כסף משאול, שאול מלווה כסף ליוסי.
נועה שוכרת דירה מגלית, גלית משכירה דירה לנועה.

משך ההלוואה – Loan Duration

משך הזמן הכולל של ההלוואה. אם מדובר בהלוואה פעילה, מעניין יותר לדעת מה התקופה שנותרה – Remaining term – עד לסוף ההלוואה. המועד בו ההלוואה אמורה להיות מוחזרת במלואה נקרא באנגלית Maturity (כמו: ההלוואה הבשילה, הגיעה לבגרות).

קרן – Principle

הסכום שניתן ללווה. בדרך כלל הסכום מוחזר בהדרגה לאורך תקופת ההלוואה, ולכן בהלוואה פעילה כדאי לברר גם את הקרן שנותרה לתשלום – Outstanding principle.

ריבית – Interest

הסכום שנוסף לקרן, בתור תגמול למלווה.

אחוז הריבית שמשלם הלווה – Borrower APR (Annual Percentage Rate)

האחוז מתוך הקרן שמתווסף להלוואה כריבית, בחישוב שנתי. בדרך כלל, ככל שהריבית שמשלם הלווה גבוהה יותר, הסיכון גבוה יותר. שימו לב שאתרים שונים מציגים נתונים שונים כ”ריבית ההלוואה” (וחלקם לא מציגים אותה כלל). כדי להבין כמה באמת משלם הלווה, יש לכלול בחישוב את “עמלת ההקמה” של ההלוואה ועמלות פלטפורמה. נתון זה נקרא ריבית אפקטיבית Effective APR.

ריבית נטו למשקיעים – Net Interest Rate (for Investors)

גם כשמדובר בריבית הסופית שמוצעת למלווים, אתרים שונים (בעיקר בישראל) נוטים לייפות את המציאות. גם כאן כדאי לברר את הריבית נטו שמוצעת למשקיעים, אחרי ניכוי עמלות. שימו לב שגם נתון זה לא משקף בהכרח את התשואה, כיוון שייתכנו הלוואות שלא משולמות בזמן.

תשואה שנתית / משונתת לתיק ההשקעות – Portfolio NAR (Net Annual Return)

הדרך המקובלת למדוד את התשואה של תיק השקעות או הלוואות.כאן חיוני לחסר עמלות ותשלומים שהיו צריכים להתקבל אבל טרם התקבלו. יש דרכים שונות לחשב תשואה, המקובלת ביותר בעולם ההלוואות היא נוסחת XIRR. הנוסחה נעזרת בתזרים המזומנים: מתי ביצעתם כל הפקדה או משיכה מאתר ההלוואות, ובכמה גדל התיק שלכם בכל תקופה ביחס לסכום שהיה זמין בחשבון.

לוח סילוקין – Amortisation Method / Schedule

אחד הנושאים המסובכים ביותר בעולם ההלוואות הוא החלוקה של החזר ההלוואה לתשלומים תקופתיים, שנקראים באנגלית instalments. כל תשלום כזה עשוי לכלול רק החזר קרן, רק החזר ריבית, או שילוב בין השניים. קיימים לוחות סילוקין שונים לסוגי הלוואות שונים; אציג רק שניים נפוצים לדוגמה:

לווים פרטיים מעדיפים בדרך כלל לשלם סכום קבוע כל חודש, ולכן בהלוואות אישיות מקובל להשתמש בלוח סילוקין מסוג שפיצר – שבאנגלית נקרא פשוט Standard amortisation. בשיטה זו, היחס בין רכיב הקרן לרכיב ריבית הולך וגדל בין תשלום לתשלום, אבל הסכום הכולל של כל תשלום נותר קבוע.

בהלוואות עסקיות, במיוחד כאלה שמיועדות לפיתוח נדל”ן, בדרך כלל אין ללווה מקור הכנסה שיכול לכסות תשלומים חודשיים של כל סכום ההלוואה. לכן, בהלוואות עסקיות מקובל להשתמש בלוח סילוקין מסוג בלון – Bullet באנגלית – בו הקרן מוחזרת במלואה בסוף התקופה (לדוגמה, לאחר שנמכרו הדירות שההלוואה שימשה לרכישתן). הריבית עשויה להיות משולמת באופן תקופתי (בלון חלקי – Partial bullet), או להיות משולמת גם היא בסוף תקופת ההלוואה (בלון מלא – Full bullet).

אני יודע, זה נושא מורכב. הדבר העיקרי שחשוב להבין הוא שלוח הסילוקין משפיע על חלוקת התשלומים לאורך חיי ההלוואה, ולאו דווקא על התשואה הכוללת. אם הלוואת הנדל”ן שלכם לא הניבה שום תשואה בחודשים הראשונים – אין צורך להיבהל, רק לבדוק את לוח התשלומים, שמוצג ברוב האתרים.

סטטוס ההלוואה – Loan Status

הלוואה עדכנית – Current – כל התשלומים שהיו צריכים להתבצע עד כה אכן בוצעו, וההלוואה נחשבת למתפקדת כהלכה.

תקופת חסד – Grace Period – לעיתים לוקח כמה ימים לעבד תשלום שביצע הלווה, בעיקר אם יש באמצע יום מנוחה או חג. לכן חלק מהאתרים מאפשרים תקופת חסד של כמה ימים עד שתשלום שמתעכב מתחיל להיחשב כאיחור.

הלוואה מאחרת – Late / delinquent loan – יש לפחות תשלום אחד שהיה אמור להתבצע ולא בוצע. רוב האתרים מדרגים את חומרת האיחור לפי מספר ימים, למשל: 1-15 ימים, 16-30 ימים, 31-60 ימים.

חדלון פירעון – Default loan – כשתשלום הלוואה מתעכב בפרק זמן לא סביר (בדרך כלל מעל חודשיים, יש אתרים שמסתפקים בחודש ויש כאלה שמחכים 3 חודשים), המלווה מבטל את הסכם ההלוואה (כלומר, ללווה אין יותר זכות להחזיק אצלו את הכסף), ומתחילים הליכי גבייה – Debt Collection/Recovery להחזרת החוב.

(מונח נוסף שתראו בהקשר זה הוא Non-performing loan – הלוואה בלתי-מתפקדת – שעשוי להתייחס להלוואה מאחרת או להלוואה בחדלות פירעון, תלוי בפלטפורמה.)

חוב אבוד \ הפסד – Bad Debt – כל עוד הלוואה נמצאת בחדלות פירעון, מאמצי גביית החוב נמשכים. כשאין יותר תקווה לגבות את שארית החוב, מאמצי הגבייה נפסקים והסכום הנותר מוגדר כחוב אבוד.

הגנה מפני חדלות פירעון – Buyback Guarantee

כדי להגן על מלווים מהפסד במידה ולווה לא החזיר הלוואה, חלק מהפלטפורמות בחו”ל (או חברות האשראי שמציעות הלווואות דרך הפלטפורמות הללו) מציעות לרכוש בחזרה את ההלוואה במידה ותגיע לחדלות פירעון. ההגנה עשויה להיות על כל סכום ההלוואה או על חלק מהסכום, והיא עשויה לכלול או לא לכלול את הריבית שהצטברה על הסכום שטרם שולם. ההגנה הזו מוסיפה שכבת בטיחות חשובה – אבל רק במידה והגוף שמתחייב לפצות אתכם יכול להרשות זאת לעצמו.

אופציה למכירה של ההלוואה חזרה לפלטפורמה – Sell-back option

באופן כללי, השקעה בהלוואות לא מאפשרת הרבה נזילות: אי אפשר למשוך כסף שנמצא כרגע בהלוואה פעילה. כדי לעקוף זאת ולאפשר נזילות, חלק מאתרי ההלוואות מציעים לרכוש ממלווים הלוואות פעילות בכל רגע שירצו, בדרך כלל תמורת עמלה.

שוק משני – Secondary Market

חלק מאתרי ההלוואות נוקטים בגישה אחרת לנושא הנזילות, ומאפשרים למלווים למכור את ההלוואות הפעילות שלהם למלווים אחרים דרך שוק משני (להבדיל מהשוק הראשי בו משקיעים בהלוואות חדשות). כאן בדרך כלל אין עמלה, אבל המוכר צריך לחכות שמלווה אחר ירכוש ממנו את ההלוואה, ולפעמים נאלץ להציע הנחה.

בטוחות – Securities / Collateral

נכסים שהלווה משעבד כדי לכסות את סכום ההלוואה במידה ולא יוכל להחזירה. הדוגמאות הנפוצות ביותר הן הלוואות נדל”ן שמכוסות במשכנתה, הלוואות רכב שמכוסות על ידי הרכב עצמו, והלוואות עסקיות שמכוסות על ידי נכסים או ציוד של העסק.

יחס הלוואה לשווי הנכס – LTV (Loan to Value Ratio)

בהלוואה עם בטוחות, ככל ששווי הבטוחות גבוה יותר ביחס לשווה ההלוואה, יש פחות סיכון לחוב אבוד. נהוג למדוד את היחס באחוזים, לדוגמה: הלוואה בסכום של 60% משווי הנכס – LTV 60%.

התחייבות אישית – Personal Guarantee

כאשר מלווים כסף לחברה בע”מ (חברה בעירבון מוגבל), והחברה פושטת רגל, בעלי החברה לא בהכרח יחויבו להחזיר מכיסם את ההלוואה. לכן, בחלק מההלוואות העסקיות דורשים התחייבות אישית של בעלי החברה להחזרת החוב מכיסם בעת הצורך. להתחייבות כזו יש ערך פחות לעומת בטוחות, כי לא בטוח שיהיה לבעלי החברה הכסף הדרוש להחזרת החוב, אבל לכל הפחות הם יחשבו פעמיים לפני שיסגרו את החברה ויפילו את החוב על עצמם.

כסף שמעלה אבק בחשבון – Cash Drag

סלחו לי על התרגום המבודח, אני לא מכיר מונח לזה בעברית. הכוונה למצב בו חלק מהכסף שהפקדתם באתר הלוואות יושב בחשבונכם ולא מניב תשואה, כיוון שלא קיימות הלוואות זמינות להשקעה (או שלא קיימות הלוואות שעומדות בקריטריונים שהצבתם). המשמעות היא כמובן רווחים נמוכים יותר.


כן, זו חתיכת רשימה לעכל! אבל ברגע שתסיימו להתוודע למונחים האלה, תוכלו להתמצא בקלות רבה יותר בכל אתר הלוואות בארץ או בחו”ל (וגם בבלוג שלי! :)).

Facebook Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published.