Colminey

Get email notifications on new posts:

Loading
סקירת אתרי הלוואות – ספטמבר 2019
01/10/2019
סקירת אתרי הלוואות – ספטמבר 2019
עוד חודש קשה בהלוואות באירופה. טריא דווקא מתפקד בסדר, אבל החובות הישנים לא נגבים...

התפלגות השקעותי בהלוואות:

לחצו להגדלה בסמארטפון

טריא

החודש הפקדתי 5000 ש”ח נוספים לחשבוני בטריא, ו-100,000 ש”ח לחשבון של קרוב משפחה. בשני המקרים כמעט כל הכסף הושקע תוך פחות משבועיים, אם כי חלקו עדיין בהלוואות בתהליכי מימון.

בחודש שעבר קיבלתי מסר מטריא שיש התקדמות בגביית הסכום שתקוע אצלי בהלוואות בחדלות פרעון. בפועל טרם ראיתי התקדמות, והחלטתי שלא נכון להמשיך להתייחס לסכום הזה כחלק מההון שלי. לכן החסרתי 1560 ש”ח מכל החישובים שלי שקשורים לטריא. באופן אירוני, כיוון שההפסדים מקטינים את הקרן, אחוז התשואה דווקא נראה גבוה יותר (אותה תשואה הושגה על סמך השקעה קטנה יותר).

בחודשים האחרונים אחוז ההלוואות המאחרות זעיר, והן לא נכנסות לאיחור של מעל שבועיים, כך שאני עדיין רואה בטריא את ההשקעה הכי סולידית שלי. התשואה המשונתת שלי בטריא בחודש זה הייתה 4.42%, ומאז ינואר 2018: 5.05%. התשואה המשונתת של קרוב המשפחה שמשקיע מאז אפריל היא 3.61%, אני מקווה עדיין שזה יעלה. החישובים מבוססים על נוסחת XIRR.

טעימה מאירופה

אתר מימון ההלוואות הגדול באירופה, Mintos, סובל עדיין מירידה רצינית בנפח ההלוואות הזמינות להשקעה (כרגע 50,000, לעומת 500,000 בחודשים קודמים). ההיצע הנמוך מגדיל את הביקוש מצד משקיעים, מה שמאפשר לחברות האשראי באתר להציע ריביות נמוכות יותר (מקסימום 10-11%, לעומת 15% לפני כחודשיים). יחסית לריביות בישראל זה נשמע כמו גן עדן, אבל צריך לזכור שמדובר בהלוואות בסיכון גבוה.

כמו משקיעים רבים, גם אני משכתי חלק מהסכום במינטוס והעברתי לאתרים אחרים באירופה, שמציעים עדיין 12-13% להלוואות דומות. אתם מוזמנים לקרוא את הסקירה המורחבת על השקעותי בחו”ל (באנגלית). בזמן הקרוב אפרסם מאמר נוסף בסדרת TORCH.

Facebook Comments:

Blog Comments (5):

Leave a Reply

Your email address will not be published.